21 mai 2024

Rezultatul verificarii dosarului inscris la examenul de promovare intr-o functie contractuala cu un grad superior celui detinut, din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE EXAMEN

NR. 34394 din 18 .09.2023

ANUNŢ

privind rezultatul verificării dosarului candidatului înscris la examenul de promovare într-o functie cu un grad imediat superior celui detinut, din cadrul Bibliotecii Orășenești ”George Bacovia ” – Serviciul Cultură si sport, din subordinea Consiliului Local Buhusi

În urma verificării dosarului depus de candidat, în vederea participării la examenul de promovare într-un grad imediat superior celui deținut, in cadrul Bibliotecii Orășenești ”George Bacovia ” – Serviciul Cultură si sport, din subordinea Consiliului Local Buhusi, Comisia de examen, comunică următorul rezultat:

Nr. crt.    Numarul cererii de inregistrareFunctia detinutaGradul in care promoveaza  Rezultatul verificarii dosarului
1.33353/11.09.2023Bibliotecar, grad profesional IIBibliotecar,  grad profesional IADMIS

Candidatii nemulțumiti pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisării rezultatului probei scrise/probei practice si al interviului, sub sanctiunea decăderii din acest drept, conform art.53 din H.G. nr.1336/2022.

     Candidatul declarat admis va susține proba scrisă în data de  22.09.2023, ora 0900,

 la sediul Primăriei.

Afișat astăzi, 18.09.2023, ora 09.00,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

SECRETAR COMISIE ,

TELIȚĂ CLAUDIA

print