5 martie 2024

Rrezultatele analizelor fizico-chimice si bacteriologice – izvoare publice

Având în vedere rezultatele analizelor fizico-chimice si bacteriologice ale probelor de apă recoltate în data de 24.07.2019 de către Direcția de Sănătate Publică Bacău la izvoarele captate de pe raza UAT Buhuşi, vă informăm :

1. 1.Urmatoarele izvoare au înregistrat valori peste limita admisă la indicatorii bacteriologici: ”Apă nepotabilă”
• Izvor captat Tesătoarea-9 Mai
• Izvor captat „Fata cu ulciorul”, str. Republicii
• Izvor captat str. Libertății „Parcare Costișa”.
• Izvor captat Aleea Școlii
• Izvor captat Runc
• Izvor captat Verești
• Fântâna –Tudor Vladimirescu
• Izvor captat str. Orbic, Mocirla
• Izvor captat Ciolpani

2. Pentru urmatoarele izvoare apa prezintă depașiri la indicatorul nitrat:
„Apa nu este bună de băut pentru copiii 0-3 ani”.
• Izvor captat „Tesatoarea” str. 9 Mai
• Izvor captat Tudor Vladimirescu
• Izvor captat str. Voioagă
• Fântâna –Tudor Vladimirescu
• Izvor captat str. Bistrița, fam. Cercel
• Izvor captat Ciolpani
• Izvor captat str. 8 Martie

3. Izvor captat str. Orbic, Școala nr.3 – ”Apă potabilă”

print

Fișiere atașate