12 iunie 2024

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL ORAȘULUI BUHUȘI RECOMANDA RESPECTAREA URMĂTOARELOR MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR SPECIFICE SEZONULUI DE PRIMĂVARĂ.

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL ORAȘULUI BUHUȘI RECOMANDA RESPECTAREA URMĂTOARELOR MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR SPECIFICE SEZONULUI DE PRIMĂVARĂ

Odată cu venirea primăverii şi demararea curăţeniei specifice acestui anotimp, una dintre principalele cauze de incendiu o reprezintă arderea în condiţii necorespunzătoare a resturilor vegetale, pericolul mai mare este atunci când arderea vegetaţiei se face în apropierea construcţiilor sau altor materiale combustibile, precum şi în zona fondului forestier.

Pentru evitarea acestui lucru se impun următoarele măsuri specifice de prevenire a incendiilor specifice sezonului de primăvară:

• Se interzice utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt s-au la lăsarea întunericului;

• Se interzice prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi;

• Se interzice arderea resturilor vegetale a gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile fără luarea măsurilor ce se impun pentru împedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii prin stropirea cu apă pentru a împedica reaprinderea focului sub acţiunea curenţilor de aer sau împrăştierea resturilor aprinse;

• Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor să se facă numai după ce aţi obţinut acordul de la Agenţia pentru Protecţia Mediului şi permisul de lucru cu foc de la primărie, după ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă.

• Asigurarea în apropierea focului a unui recipient cu apă şi a unor unelte de primă intervenție (lopeţi, mături, etc.) pentru cazul în care focul scapă de sub control;

• Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare;

• Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în locuri în care se pot produce incendii, constituie o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor;

• Se interzice executrea arderii în imediata apropiere a fondului forestier, a rețelelor electrice, de comunicații, conducte de transport produse petroliere, gaze naturale în zona de siguranță a căii ferate sau a drumurilor de acces CETĂȚENI !!!

Distrugerea prin ardere a deşeurilor, resturilor menajere şi vegetaţiei uscate se efectuează cu respectarea prevederilor art. 52, alin.3, lit b şi art. 94 alin.1 litera n, din Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului, care se referă la obligativitatea obţinerii acceptului Agenţiei de Protecţia Mediului şi informarea în prealabil a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă în cazul arderii miriştilor, stufului sau vegetaţiei ierboase, respectiv interzicerea folosirii focului deschis pe teritoriul ariilor naturale protejate. În conformitate cu art. 98 din OUG nr 195/22.12.2005 constitue infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an, sau amendă penală pentru arderrea miriștelor, stufului, tufărișului și vegetației ierboase, dacă au fost de natură șă pună în pericol viața și sănătatea umană, animală sau vegetală. În cazul incendiilor, persoanele fizice și juridice aflate în apropiere au obligația să anunțe la Dispeceratul unic de urgență 112 și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Buhuși tel. 0234/261212 și să ia măsuri după posibilitățile sale pentru limitarea și stingerea incendiului .

Cetăţeni !
Respectând măsurile de prevenire a incendiilor, vă protejaţi viaţa şi bunurile materiale.

PREŞEDINTELE C.L.S. U.

PRIMAR,

ING. VASILE ZAHARIA

 

ŞEF S.V.S.U.,

IRIMIEA GHE. COSMIN

 

print