18 mai 2024

Suspendare concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale vacante asistent medical principal, în cadrul Compartimentului Asistență medicală comunitară și Asistență medicală desfășurată în unitățile de învățământ din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

NR. 18644 DIN 17.05.2023

CONCURS     SUSPENDAT

     Concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuție, de asistent medical din cadrul Compartimentului Asistență medicală comunitară și Asistență medicală desfășurată în unitățile de învățământ, aflat în subordinea Consiliuliu Local Buhuși se suspendă conform ART.IV alin.(1) din OUG nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

        „(1) În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepţia posturilor unice din:

    a) instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

    b) instituţiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.”

Secretar comisie concurs,

Consilier superior, Mic Maria

print