1 martie 2024

Suspendare Concurs

Primaria Orasului Buhusi

Nr.  48734 din 18.12.2023

                             ANUNȚ

               CONCURS  SUSPENDAT

Primăria orașului Buhuși cu sediul în: localitatea Buhuși, strada Republicii, nr.5, județul Bacău, suspendă organizarea concursului de recrutare pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale vacante, deasistent medical principal, in cadrul D.A.S. – Complexul de Servicii Comunitare – Compartiment Asistenta Medicala desfășurată în unitățile de învățământ, conform prevederilor art.VII din O.G. nr. 115/2023-privind unele măsuri fuscal-bugetare în domeniul cheltuielilor public, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene.

PRIMAR,

VASILE ZAHARIA

COMP. RESURSE UMANE,

                                                                                                                 Cons. Telita Claudia 

print