20 aprilie 2024

Anunț privind rezultatul final la concursul organizat în vederea ocupării unei funcții contractuale din cadrul D.A.S. Buhuși

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.37155   DIN 17.11.2021

ANUNŢ

privind rezultatul final al concursului organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractual vacante de execuţie, de asistent medical principal, din cadrul Complexului de Servicii Comunitare- D.A.S., din subordinea Consiliului Local Buhuși

Având în vedere prevederile art.31, alin.(3) din Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următorul rezultat final:

Nr. crt.Numărul de înregistrare al cereriiPunctajul finalRezultatul final
1.  34766/01.11.202193,58ADMIS

Afişat astăzi 17.11.2021, ora 1300.

SECRETAR COMISIE CONCURS,

Mic Maria

print