25 august 2019

Depășire la indicatorul nitrat în izvoare publice de apă potabilă

Având în vedere obligațiile autorităților locale prevăzute în art.50, din H.G. nr.974/2004 de a monitoriza sursele publice de apă potabilă de pe raza UAT Buhusi  vă informăm cu privire la izvoare  publice de apă potabilă care prezintă depășiri la indicatorul nitrat:

  • Izvor captat „Fata cu ulciorul”, str. Republicii
  • Izvor captat „Țesatoarea” str. 9 Mai
  • Izvor captat Tudor Vladimirescu
  • Izvor captat Voioagă
  • Izvor captat Ciolpani
  • Izvor captat str. 8 Martie
  • Izvor captat Verești

Pentru aceste surse  de apă –„Apa nu este bună de folosit pentru sugari și copiii mici”