23 iunie 2024

Categorie: HCL 2019

HCL nr. 201/20.12.2019

Enache Mihaela
privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V3, prin reorganizare a serviciului de categoria a - IV – a existent pe raza...

HCL nr. 198/20.12.2019

Enache Mihaela
privind aprobarea vânzării directe a unor suprafețe de teren, aparținând domeniului privat al localității, ce reprezintă cota indiviză aferentă imobilului din Str. Libertății, Nr.137, proprietatea...

HCL nr. 197/20.12.2019

Enache Mihaela
privind înființarea unei funcții publice de auditor, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Audit, din aparatul de specialitate al primarului...

HCL nr. 196/20.12.2019

Enache Mihaela
privind aprobarea prelungirii anuale, prin acte adiţionale, a contractelor de închiriere, aflate în derulare, a unor suprafeţe de teren, situate pe raza oraşului Buhuşi, în...

HCL nr. 195/20.12.2019

Enache Mihaela
privind aprobarea impozitelor, taxelor locale, a amenzilor şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2020...

HCL nr. 194/20.12.2019

Enache Mihaela
privind aprobarea completării inventarului unor bunuri care aparțin domeniului privat al UAT Orașul Buhuși, județul Bacău...

HCL nr. 193/17.12.2019

Enache Mihaela
privind rectificarea bugetului local al orașului Buhuși, precum și modificarea programului de investiții al Consiliului Local Buhuși pe anul 2019...